چرا اینوستو رو انتخاب کنم؟

اینوستو با برخورداری از سال‌ها تجربه در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای اقتصادی ایران نظیر بازار بورس، مسکن، طلا اولین ارائه دهنده سبد سرمایه‌گذاری چند وجهی مبتنی بر هوش مصنوعی در ایران است.

در چه بازارهایی سرمایه گذاری میکنیم

اینوستو با برخورداری از سال‌ها تجربه در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای اقتصادی ایران نظیر بازار بورس، مسکن، طلا اولین ارائه دهنده سبد سرمایه‌گذاری چند وجهی مبتنی بر هوش مصنوعی در ایران است.