سرمایه گذاری طلا

سرمایه گذاری طلا

امروزه اگرچه همچنان خرید فیزیکی سکه و طلا رواج زیادی دارد، اما بسیاری از دارایی‌های فیزیکی جای خود را به کارت‌های بانکی و دارایی‌های الکترونیکی داده‌اند. یکی از این روش‌های جدید تبدیل فیزیکی طلا به گواهی سپرده طلا است که رایج‌ترین روش سرمایه گذاری طلا در بانک‌ها محسوب می‌شود. ما در اینوستو صندوق‌های سپرده‌گذاری معتبر طلا را معرفی می‌کنیم.

سرمایه گذاری طلا سرمایه گذاری طلا

برترین پلتفرم ها

14 مورد
ارزش خالص دارایی 28,653,771,928,696 ریال قیمت صدور 32,337 ریال قیمت آماری 32,297 ریال
ارزش خالص دارایی 3,739,295,895,967 ریال قیمت صدور 15,600 ریال قیمت آماری 15,591 ریال
ارزش خالص دارایی 15,074,392,116,647 ریال قیمت صدور 181,450 ریال قیمت آماری 181,235 ریال
ارزش خالص دارایی 121,709,383,142,051 ریال قیمت صدور 284,820 ریال قیمت آماری 284,301 ریال
ارزش خالص دارایی 24,055,438,152,711 ریال قیمت صدور 194,152 ریال قیمت آماری 193,811 ریال
ارزش خالص دارایی 54,119,786,633,473 ریال قیمت صدور 37,410 ریال قیمت آماری 37,370 ریال
ارزش خالص دارایی 94,509,498,024,574 ریال قیمت صدور 105,904 ریال قیمت آماری 105,518 ریال
ارزش خالص دارایی 5,158,596,196,694 ریال قیمت صدور 37,515 ریال قیمت آماری 37,360 ریال
ارزش خالص دارایی 5,815,225,858,052 ریال قیمت صدور 29,028 ریال قیمت آماری 28,989 ریال
ارزش خالص دارایی 2,978,038,847,763 ریال قیمت صدور 23,065 ریال قیمت آماری 23,036 ریال