بهترین پلن سرمایه گذاری را انتخاب کنید!

اینوستو در این بخش متناسب با سطح خدمات ارائه شده چندین اشتراک ماهیانه به کاربران ارائه می‌دهد. شما می‌توانید متناسب با نیاز و تشخیص خود بهترین اشتراک ماهیانه را انتخاب کنید.

اشتراک اینوستو
300,000 تومان
 • طول دوره 1 ماه
 • مشاوره بازارهای مالی و تسهیم منابع
اشتراک اینوستو
510,000 تومان
 • طول دوره 3 ماه
 • مشاوره بازارهای مالی و تسهیم منابع
اشتراک اینوستو
1,300,000 تومان
 • طول دوره 12 ماه
 • مشاوره بازارهای مالی و تسهیم منابع
تحلیل بازار(مسکن،طلا،بورس و...)
500,000 تومان
 • طول دوره 0 ماه
 • تعداد تحلیل اختصاصی بازار : 1
 • تحلیل هر بازار
تحلیل نماد
3,000,000 تومان
 • طول دوره 0 ماه
 • تعداد تحلیل اختصاصی نماد : 1
 • تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد
طرح vip
18,000,000 تومان
 • طول دوره 12 ماه
 • تعداد تحلیل اختصاصی نماد : 1
 • تعداد تحلیل اختصاصی بازار : 1
 • تعداد مدیریت دارایی : 1
 • امکان درخواست مشاوره حضوری
 • دسترسی کامل به مشاوره با هوش مصنوعی
 • تحلیل بنیاد
 • تحلیل تکنیکال
 • سبد پیشنهادی