SEO

اینوستو راهنمای سرمایه گذاری برای همه

اینوستو با برخورداری از سال‌ها تجربه در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای اقتصادی ایران نظیر بازار بورس، مسکن، طلا اولین ارائه دهنده سبد سرمایه‌گذاری چند وجهی مبتنی بر هوش مصنوعی در ایران است.

درباره ما

SEO

ما اینجا چه کاری می‌کنیم؟

مهمترین رسالت ما مشارکت دادن سرمایه‌های خرد و کلان در یک فرآیند سرمایه‌گذاری امن برای همه است. اینوستو با برخورداری از سال‌ها تجربه‌ی هدایت جریان سرمایه در مسیر سرمایه‌گذاری مولد و ایمن، یکی از بزرگترین مشاوران سرمایه گذاری در ایران زمینه به شمار می‌آید.

هدف ما چیست؟

هدف ما چیست؟

ایجاد یک چرخه‌ی پویا از سرمایه‌های خرد و کلان در بسترهای سرمایه‌گذاری مولد در ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، که از طریق مکانیزم‌های تشخیصی هوش مصنوعی انجام می‌گیرد؛ بزرگترین هدف و خدمت اینوستو به شمار می‌رود.