سبدگردانی

سبدگردانی

انتخاب یک شرکت سبدگردانی مطمئن ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می‌رساند! ما در اینوستو با بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای هر فرد با هر مقدار سرمایه بهترین شرکت سبدگردانی را معرفی می‌کنیم. سبدگردانی تنها یکی از ابعاد پیشنهاد سرمایه گذاری اینوستو برای کاربران است.

برترین پلتفرم ها

17 مورد
خدمات شهرستان دارد سامانه معاملاتی آپدیت 15 روز بعد از هر خرید
کارمزد متغیر:

20 %

خدمات شهرستان شرایط خاص سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر 2 روز کاری
کارمزد متغیر:

20 %

خدمات شهرستان دارد سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر 5 روز کاری
کارمزد متغیر:

% 18

خدمات شهرستان ندارد سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر 1 روز کاری
کارمزد متغیر:

% 22

خدمات شهرستان دارد سامانه معاملاتی آپدیت روزانه برای بعضی 2 هفته یکبار
کارمزد متغیر:

% 20

خدمات شهرستان دارد سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر 1 روزکاری
کارمزد متغیر:

% 20

خدمات شهرستان ندارد سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر 30 روزه
کارمزد متغیر:

% 20

خدمات شهرستان دارد سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر یک روز کاری
کارمزد متغیر:

% 18

خدمات شهرستان ندارد سامانه معاملاتی آپدیت روزانه
کارمزد متغیر:

% 20

خدمات شهرستان دارد سامانه معاملاتی قابل مشاهده بودن پرتفوی مشتری از طریق ارسال رمز و کاربری سامانه رایان هم‌افزا
کارمزد متغیر:

% 20