سرمایه گذاری مسکن

سرمایه گذاری مسکن

آیا خرید و فروش در بازار مسکن نیازمند سرمایه قابل توجه است؟ نه همیشه! اینوستو در سبد سرمایه‌گذاری پیشنهادی خود، پلت فرم‌های معتبر در زمینه خرید و فروش متریِ مسکن را به فعالان اقتصادی معرفی می‌کند.

سرمایه گذاری مسکن سرمایه گذاری مسکن

برترین پلتفرم ها

5 مورد

ضمانت اجرا: کار با سازمان ها و سازندگان معتبر - اخذ تضامین معتبر از سازنده - نظارت بر پروژه توسط بیت هوم - عقد قرارداد حقوقی معتبر - گزارش دهی ماهانه - اخذ جریمه دیرکرد معادل دو برابر نرخ اجاره - امکان فروش سهم قبل از پایان پروژه در بازار ثانویه

ضمانت اجرا: 1- نبود امکان جعل مالکیت در خرید متری به دلیل فعالیت در پلتفرم مترا 2- ضمانت صحت مدارک، ارزش سرمایه گذاری، رشد قیمت 3- مناسب بودن ساخت، آینده دار بودن موقعیت ملک و غیره

ضمانت اجرا: 1- تضمین حقوقی بازخرید سهم ملک 2- گرفتن تضمین از فروشندگان

مزایا: تقسیم کامل سود پروژه میان صاب داران-نظارت و گزارش دهی مستمر-قابلیت بالای نقدشوندگی در بازار ثانویه-رفع چالش های حقوقی- عدم تعارض منافع میان سازنده و سرمایه گذاران