خدمات ارزی

خدمات ارزی

مقایسه خدمات سپرده‌گذاری ارزی بانک‌ها و ارائه بسته پیشنهادی مناسب فعالان اقتصادی در بستر اینوستو یکی از خدمات مهم به شمار می‌آید. ما در اینوستو شما را از آخرین شرایط خدمات سپرده گذاری ارزی بانک‌های دولتی و خصوصی مطلع می‌کنیم.

برترین پلتفرم ها

44 مورد
نوع پرداخت ارزی نوع بازگشت اصل سپرده ارزی
حداقل موجودی 2500 واحد

سود سپرده بصورت حواله: ۶ ماهه: ۰.۵% - ۱۲ ماهه: ۱% - سود سپرده بصورت اسکناس: ۱۲ ماهه: 1%

نوع پرداخت ریالی نوع بازگشت اصل سپرده ارزی

سود: 6 ماهه: 2% - یک ساله: 2%

نوع پرداخت ارزی نوع بازگشت اصل سپرده ارزی
حداقل موجودی 100 واحد

سود : 3 ماهه: 0.5% - 6 ماهه: 0.75% - 9 ماهه: ۱% - 12 ماهه: 1.5% -سود سپرده های 3 ، 6 و 9 ماهه در سررسید و سود سپرده های یکساله ماهیانه پرداخت می شود - حداقل موجودی برای افتتاح حساب ارزی درهم، معادل 100 دلار است.

نوع پرداخت ارزی نوع بازگشت اصل سپرده ارزی
حداقل موجودی 1000 واحد

سود: سپرده مدت دار ارزی: یک ماهه: 0.25% - 2 ماهه: 0.25% - 3 ماهه: 0.25% - 6 ماهه: 0.25% - 9 ماهه: 0.5% - یک ساله: 0.75%

نوع پرداخت ارزی نوع بازگشت اصل سپرده ارزی
حداقل موجودی 1000 واحد
نوع پرداخت ارزی نوع بازگشت اصل سپرده ارزی
حداقل موجودی 1000 واحد
نوع پرداخت ارزی نوع بازگشت اصل سپرده ارزی
حداقل موجودی 1000 واحد

مطابق قانون مبارزه با پولشویی، حداکثر وجه نقدی بدون ذکر منشأ تأمین آن، 10000 واحد به بالا است.

نوع پرداخت ارزی نوع بازگشت اصل سپرده ارزی
حداقل موجودی 2000 واحد

سود: ۳ ماهه: ۰.۲۵٪ - ۶ ماهه: ۰.۵٪ - ۹ماهه: ۰.۷۵٪ - ۱۲ ماهه: ۱٪ - سود حساب های سپرده ارزی در مقاطع سررسید سپرده بصورت یکجا پرداخت می شود - درصورتی‌که مشتری خواهان دریافت سود به‌صورت ارز باشد، به ازای هر 1000 واحد ارز سرمایه‌گذاری شده (دلار یا یورو) 1.5 درصد کارمزد دریافت خواهد شد. ضمن اینکه دریافت سود به‌صورت ریالی معاف از پرداخت کارمزد است.

نوع پرداخت ارزی نوع بازگشت اصل سپرده ارزی
حداقل موجودی 100 واحد

سود: 6 ماهه: 2% - یک ساله: 3.25% (بانک)- ۴% (بانک مرکزی-اسکناس) - برای حساب سپرده مدت‌دار ارزی در قالب سپرده های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله، حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و حداقل مانده معادل 1000 دلار

نوع پرداخت ارزی نوع بازگشت اصل سپرده ارزی
حداقل موجودی 1000 واحد

سود 3 ماهه: 0.5% - 6 ماهه: 1% - یک ساله: 1.5%