سبدگردانی

سبدگردانی

انتخاب یک شرکت سبدگردانی مطمئن ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می‌رساند! ما در اینوستو با بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای هر فرد با هر مقدار سرمایه بهترین شرکت سبدگردانی را معرفی می‌کنیم. سبدگردانی تنها یکی از ابعاد پیشنهاد سرمایه گذاری اینوستو برای کاربران است.

برترین پلتفرم ها

17 مورد
خدمات شهرستان شرایط خاص سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر 1 روز کاری (مانده سهام فقط)
کارمزد متغیر:

% 20

خدمات شهرستان دارد سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر 2 روزکاری
کارمزد متغیر:

% 18

خدمات شهرستان شرایط خاص سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر 1 الی 2 روزکاری
کارمزد متغیر:

% 20

خدمات شهرستان دارد سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر یک روزکاری
کارمزد متغیر:

% 15

خدمات شهرستان ندارد سامانه معاملاتی آپدیت با تاخیر 1 روزکاری
کارمزد متغیر:

% 20

خدمات شهرستان شرایط خاص
کارمزد متغیر:

20 %

خدمات شهرستان ندارد
کارمزد متغیر:

20 %