سرمایه گذاری طلا

سرمایه گذاری طلا

امروزه اگرچه همچنان خرید فیزیکی سکه و طلا رواج زیادی دارد، اما بسیاری از دارایی‌های فیزیکی جای خود را به کارت‌های بانکی و دارایی‌های الکترونیکی داده‌اند. یکی از این روش‌های جدید تبدیل فیزیکی طلا به گواهی سپرده طلا است که رایج‌ترین روش سرمایه گذاری طلا در بانک‌ها محسوب می‌شود. ما در اینوستو صندوق‌های سپرده‌گذاری معتبر طلا را معرفی می‌کنیم.

سرمایه گذاری طلا سرمایه گذاری طلا

برترین پلتفرم ها

14 مورد
ارزش خالص دارایی 6,565,815,973,980 ریال قیمت صدور 13,137 ریال قیمت آماری 13,131 ریال
ارزش خالص دارایی 7,044,801,732,901 ریال قیمت صدور 12,857 ریال قیمت آماری 12,803 ریال
ارزش خالص دارایی 14,609,701,616,858 ریال قیمت صدور 14,612 ریال قیمت آماری 14,609 ریال
ارزش خالص دارایی ۱۰۳۷۸۴۶۶۸۶۹۲۴۱ ریال قیمت صدور 27411 ریال قیمت آماری 27284 ریال